วันทำการ
จันทร์- ศุกร์ 08:00 –17:00 น.
เสาร์ 08:30 - 16.00 น.

Tel.
02-6690773-6 (ฝ่ายขาย)
02-6692511-12 (ฝ่ายจัดซื้อ - บัญชี)
ตำแหน่งฝ่ายจัดซื้อ

Create 2022-11-30 | 09:04:03

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
              : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
              : มีทักษะในการพูดคุย ต่อรอง เป็นอย่างดี
              : หากมีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
              : หากมีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน

Scroll To Top