วันทำการ
จันทร์- ศุกร์ 08:00 –17:00 น.
เสาร์ 08:30 - 16.00 น.

Tel.
02-6690773-6 (ฝ่ายขาย)
02-6692511-12 (ฝ่ายจัดซื้อ - บัญชี)


Careerตำแหน่งธุรการบัญชี

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช - ปวส
  3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้าน บัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์ และมีความรอบคอบ มากๆๆ ในการทำงาน
  5. มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
  6. ตรงต่อเวลาในการทำงานสูง
  7. มีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงาน
  8. มีบ้านอยู่แถว จ . นนทบุรี
  9. มีบุคลค่ำประกันในการทำงาน

Create 2019-01-28 | 06:44:42 ดูรายละเอียด

ตำแหน่งฝ่ายจัดซื้อ

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
              : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
              : มีทักษะในการพูดคุย ต่อรอง เป็นอย่างดี
              : หากมีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
              : หากมีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Create 2019-02-12 | 06:40:22 ดูรายละเอียด

ตำแหน่งฝ่ายขาย (Sale)

10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  : เพศหญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
               : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. หรือ เทียบเท่า

               : มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
               : แก้ไขปัญหาหน้างานเก่ง มีความคล่องตัวสูง ปรับตัวได้ดี คิดบวก
               : หากมีประสบการณ์ขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Create 2019-02-06 | 08:43:53 ดูรายละเอียด


Scroll To Top